Grāmata rada jēgu, bet jēga savukārt rada dzīvi…

Vispārīgs raksturojums

Rīgas 53.vidusskolas bibliotēka reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2004.gadā 29.janvārī. Bibliotēkas reģistrācijas Nr. BLB0693.

Mērķi:

 • Plānot un organizēt bibliotēkas darbību, organizēt grāmatu krājumu fondu komplektēšanu, lai nodrošinātu mācību procesa organizāciju atbilstoši Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarta noteiktajiem mērķiem.
 • Sekmēt skolēnu intelektuālo un emocionālo izaugsmi, pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošanu.

Uzdevumi:

 • Pilnveidot skolēnu informācijprasmes.
 • Veikt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu.
 • Veikt informatīvi – metodisko darbu ar pedagogiem un izglītojamiem.
 • Veicināt izglītojamo prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūtu informāciju.

Bibliotēka apkalpo Rīgas 53.vidusskolas izglītojamos, viņu vecākus, pedagogus, darbiniekus.

Bibliotēka izsniedz grāmatas

PIRMDIENA9.00-16.00
OTRDIENA9.00-16.00
TREŠDIENA9.00-16.00
CETURTDIENA9.00-16.00
PIEKTDIENA9.00-15.00

Rīgas 53. vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi

Vispārīgie noteikumi

 • Pierakstoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
 • Mainot uzvārdu vai klasi lietotājam par to ir jāpaziņo bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.
 • Beidzot mācības vai darba attiecības, lietotājam jānodod visa literatūra.

Literatūras pasūtīšana un izsniegšana

 • Literatūru uz mājām izsniedz uz noteiktu termiņu.
 • Mācību literatūru – uz mācību gadu, daiļliteratūru uz 15 dienām. Grāmatas, pēc kurām ir liels pieprasījums, izsniedz uz īsāku termiņu.
 • Uz mājām neizsniedz literatūru no lasītavas fondiem, uzziņu izdevumus, laikrakstus, reto un bieži pieprasīto izdevumu vienīgos eksemplārus kā arī SBA kārtā saņemtos iespieddarbus. Tos var izmantot tikai lasītavā uz vietas vai kopēt.
 • Lasītājam izsniedz pasūtīta izdevuma vienu eksemplāru

Lasītāju tiesības un pienākumi

 • Bibliotēkā saņemtā literatūra jānodod līdz noteiktam termiņam. To iespējams pagarināt, ja nav citu pieprasījumu.
 • Lietotājs no jauna var saņemt literatūru tikai tad, kad ir atdoti visi iepriekš saņemtie izdevumi, kuru lietošanas termiņš beidzies. Par lietošanas termiņu neievērošanu lietotājs netiek apkalpots līdz parāda nokārtošanai.
 • Lietotājam jāsaudzē no bibliotēkas saņemtie iespieddarbi, tajos nedrīkst izdarīt nekādas atzīmes un svītrojumus, locīt un uzplēst lapas. Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. Saņemtās mācību grāmatas jāapvāko.
 • Lietotājam neizsniedz viena un tā paša iespieddarba vairākus eksemplārus.
 • Lietotājs nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.
 • Lietotājs nedrīkst bojāt inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus bibliotēkai.
 • Bibliotēkā aizliegts ienests un lietot pārtikas produktus.
 • Bibliotēkā jāievēro kārtība un klusums, lai netraucētu darbu citiem bibliotēkas apmeklētājiem un bibliotekāriem.
 • Pabeidzot skolu vai mainot skolu mācību gada vidū, izglītojamiem pilnīgi jānoķērnājas ar skolas bibliotēku, lietvedībā uzrādot apliecinājumu no bibliotēkas.

Interneta resursi

Bibliotēkas

Universāla satura materiāli

Folklora

Latviešu literatūra

Vēsture, kultūras vēsture

Daba, dabas zinības, dabas objekti, dzīvās būtnes

Māksla, rokdarbi

Informātika, internets, drošība internetā

Astronomija, Kosmoss

 • http://www.astro.lv Bērniem par zvaigznājiem, Zemi, Mēnesi, Saules sistēmu, Visumu un tā izpēti.

Interneta resursi karjeras izglītībai un atbalstam

 • www.nva.gov.lv Nodarbinātības valsts aģentūra. Karjera – jauniešiem, pieaugušajiem, darba meklētājiem. Kas es esmu? – Karjeras testi (jāreģistrējas, lai iegūtu testu rezultātus). Par ko kļūt? – Profesijas. Man piemērotā profesija . Profesiju aprakstu katalogs. Profesiju standarti. Profesiju klasifikators. Darba tirgus īstermiņa. Kur mācīties tālāk? – Interešu jomas. Izglītības iespējas ar pamatizglītību, vidējo izglītību, augstāko izglītību. Jauniešu garantija – ESF projekts izglītības. Pirmās darba pieredzes. Ceļā uz darbu soli pa solim. Darba meklētāja rokasgrāmata.
 • www.viaa.gov.lv Valsts Izglītības attīstības aģentūra. EK izglītības programmas un iniciatīvas – Erasmus+, ES Mūžizglītības programma u.c. ES struktūrfondu projekti – Jauniešu garantija u.c. Karjeras atbalsts
 • www.prakse.lv Virtuālās prakses – tests zināšanu pārbaudei par profesiju, uzņēmumu/iestādi. Uzņēmumi – informācija par uzņēmumiem/iestādēm, izglītības iespējām. Izglītība – informācija par izglītības iestādēm, profesijām, karjeras testi, atbalsta programma skolēniem (tests – spēle), saistoši raksti, informācija par izglītības pasākumiem, darba aizsardzības datorspēle. Vakances – prakses iespējas
 • www.niid.lv Izglītības iespējas Latvijā; Aktuālākā izglītības informācija; Jauniešu Garantija; Izglītības sistēma Latvijā; Karjeras testi; Infografikas karjeras plānošanai; Karjeras izvēles testi; E-Konsultācijas; Noderīgas saites; Bieži uzdotie jautājumi.
 • www.profesijupasaule.lv interaktīvs profesiju/amatu iepazīšanas rīks, kas savienots ar NIID.LV
 • www.arodagentura.lv resursi
 • www.jaunatne.gov.lv jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
 • www.jaunatneslietas.lv informācijas un iespēju portāls jauniešiem
 • http://tuesi.lv/ TU – jo tev ir, ko teikt.ESI – tagad un šeit. Tam, kas tu esi un ko tu dari, ir nozīme – tas veido tavu dzīvi.LATVIJA – jo mēs dzīvojam šeit un mūsu dzīves veido Latviju. Kādi būsim mēs paši, tāda būs arī mūsu valsts. Būsim radoši? Arī Latvija būs radoša. Būsim interesanti? Arī Latvija būs interesanta. Būsim drosmīgi? Arī Latvija tad kļūs drosmīgāka.
 • www.panakumuuniversitate.lv profesionālās pilnveides izglītības programma jauniešiem
 • www.career-guide.eu portāls karjeras izglītības īstenotājiem sadarbības veicināšanai starp skolām
 • www.skolas.lv portāls par izglītības jautājumiem skolotājiem, skolēniem un vecākiem
 • www.e-skola.lv interešu izglītība, vakances, izglītības iestādes un kursi Rīgā

Tuvākās pilsētas bibliotēka

 • Filiālbibliotēka “Zvirbulis”, Lapu iela 24, LV-1002, tālr.:67611935
 • Filiālbibliotēka “Pārdaugava”, Dzirciema iela 26, LV-1007, tālr.:67037423 – informācija, 67037412 – abonements, 67037424 – Bērnu literatūras nodaļa, 67037444 – vadītāja
 • Torņakalna filiālbibliotēka, Indriķa iela 8a, LV-1004, tālr.:67181169