SEPTEMBRĪ

 • Zinību diena.

OKTOBRĪ

 • Skolotāju diena.
 • Ābeču svētki.
 • 10. klašu skolēnu iesvētīšanas svētki.
 • Karjeras nedēļa.

NOVEMBRĪ

 • Vecāku diena.
 • Lāčplēša dienai un Valsts svētkiem veltīts koncerts.

DECEMBRĪ

 • Baltā balle.
 • Ziemassvētku un Jaungada pasākumi.
 • Svinīgā izglītojamo apbalvošana par mācību sasniegumiem

JANVĀRĪ

 • Barikāžu dienām veltītie pasākumi.
 • Tatjanas diena.

FEBRUĀRĪ

 • Valentīndiena.
 • Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana.
 • Metiņi.

MARTĀ

 • Vecāku diena.
 • Žetonu vakars.

APRĪLĪ

 • Joku diena.

MAIJĀ

 • 1. – 5. klašu projektu prezentācija.
 • Zvaniņa svētki 4., 9. un 12. klasēm.
 • Gada noslēguma pasākums – olimpiāžu, sacensību; dalībnieku un skolotāju apbalvošana “Olimpiskais paugurs”.
 • Svinīgā izglītojamo apbalvošana par mācību sasniegumiem