• Patstāvīgi,
 • Aktīvi,
 • Radoši,
 • Labvēlīgi,
 • Atklāti,
 • Mūsdienīgi,
 • Enerģiski,
 • Neatkarīgi,
 • Talantīgi,
 • Saliedēti skolēni

Skolēnu parlamenta uzdevumi

 • Aktivizēt skolas izglītības, kultūras, sporta un izlaides pasākumu norisi.
 • Organizēt dažādus konkursus, svētku koncertus un sarīkojumus, viktorīnas, spēles, sacensības.
 • Iesaistīt skolas dzīvē visu klašu skolēnus no 1. – 12. klasei.
 • Popularizēt skolas tēlu.
 • Sadarboties ar skolēnu vecākiem, skolas administrāciju.
 • Veidot un uzturēt draudzību ar citām skolām.
 • Veicināt mācību kvalitātes paaugstināšanu.
 • Izstrādāt gada un mēnešu plānus.
 • Sadarboties ar citu izglītības iestāžu līdz pārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.
 • Atrast kompromisu un atrisinājumu skolas problēmām.

Skolēnu parlamenta sastāvs 2019. / 2020. mācību gadā

Vārds, uzvārds Amats Pienākumi
Jūlija Ciša Skolēnu Parlamenta prezidente
 • Vadīt Skolēnu Parlamentu.
 • Pārstāvēt Rīgas 53. vidusskolas skolēnus un pašpārvaldi
  ārpus skolas.
 • Izstrādāt sasniedzamo mērķu un uzdevumu sarakstu.
 • Apstiprināt visus Skolēnu Parlamenta dokumentus.
Antons Cvečkovskis Skolēnu Parlamenta viceprezidents
 • Vadīt Skolēnu Parlamentu.
 • Pārstāvēt Rīgas 53. vidusskolas skolēnus un pašpārvaldi
  ārpus skolas.
 • Izstrādāt sasniedamo mērķu un uzdevumu sarakstu.
Helēna Kuņicka Iekšlietu ministre
 • Pārvaldīt Skolēnu Parlamenta dokumentāciju.
 • Izskatīt skolnieku iesniegumus, sūdzības ieteikumus,
  vajadzības gadījumā konsultējoties ar visu parlamentu, skolotājiem un
  speciālistiem.
Aleksandra Kirillova Kultūras ministre
 • Organizēt dažādus kultūras pasākumus, izklaides pasākumus
  u.c.
 • Informēt par kultūras pasākumiem skolā un ārpus tās.
 • Parakstīt par skolas kultūras un izklaides aktivitātēm, to norisi.
 • Dibināt kontaktus kultūras jomā.
Anna Sidjakina Kultūras ministre
 • Organizēt dažādus kultūras pasākumus, izklaides pasākumus
  u.c.
 • Informēt par kultūras pasākumiem skolā un ārpus tās.
 • Parakstīt par skolas kultūras un izklaides aktivitātēm, to norisi.
 • Dibināt kontaktus kultūras jomā.
Jeļena Pavlova Vides ministre
 • Organizēt dažādus vides aizsardzības, kopšanas,
  labiekārtošanas pasākumus u.c.
 • Informēt par vidi saistītiem pasākumiem skolā un ārpus tās.
 • Parakstīt dokumentus par vides pasākumu aktivitātem, to norisi.
 • Dibināt kontaktus vides aizsardzības jomā.
Alīse Šipilo Vides ministre
 • Organizēt dažādus vides aizsardzības, kopšanas,
  labiekārtošanas pasākumus u.c.
 • Informēt par vidi saistītiem pasākumiem skolā un ārpus tās.
 • Parakstīt dokumentus par vides pasākumu aktivitātem, to norisi.
 • Dibināt kontaktus vides aizsardzības jomā.
Anastasija Petrova Izglītības ministre
 • Reprezentēšanas funkcija.
 • Organizēt dažādus izglītības pasākumus.
 • Parakstīt dokumentus par izglītības pasākumu aktivitātem, to norisi.
 • Dibināt kontaktus izglītibas jomā.
Kseņija Najehaļska Sporta ministrse
 • Organizēt dažādus sporta pasākumus u.c.
 • Dibināt kontaktus sporta jomā.
Julianna Bernovska Kultūras ministre
 • Organizēt dažādus kultūras pasākumus, izklaides pasākumus u.c.
 • Informēt par kultūras pasākumiem skolā un ārpus tās.
 • Parakstīt par skolas kultūras un izklaides aktivitātēm, to norisi.
 • Dibināt kontaktus kultūras jomā.