Sākot no 2018./2019.mācību gada Rīgas 53. vidusskola piedalās programmā “Latvijas skolas soma”.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.”

Darbības principi:

 • „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.
 • „Latvijas skolas soma” norisēm ir jābūt tieši saistītām ar mācību un audzināšanas darba saturu; šī saikne jāīsteno ar „pirms” un „pēc” aktivitātēm vienā vai vairākās mācību satura jomās un/vai audzināšanas stundās, sekmējot skolēnu izpratni par gūto informāciju un iespaidiem.
 • Norisēs piedalās visi skolēni; tās nav ārpusstundu vai interešu izglītības nodarbības, kurās piedalās pēc izvēles vai atlases.
 • „Latvijas skolas somas” ietvaros jānodrošina vismaz viena aktivitāte semestrī katram skolēnam.

“Latvijas skolas soma” ir valsts finansēta atbalsta programma, lai visiem 1. – 12. klašu skolēnam būtu iespēja teorētiskās zināšanas papildināt ar klātienē dažādos pasākumos, muzejos, teātros, koncertzālēs, uzņēmumos, dabas takās un citviet gūtu pieredzi.

„Latvijas skolas somas” finansējums Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros plānots četriem finanšu gadiem (līdz 2021. gada beigām).

Izmantojot piešķirto Valsts finansējumu mūsu skola plānoja tādus pasākumus, kuri atbilst programmas kritērijam:

 • Līdztiesīgums pieejamībā.
 • Visu skolēnu iesaiste.
 • Tradicionālā un laikmetīgā līdzsvars.
 • Saikne ar tiešo mācību procesu.
 • Sekmē nacionālā izglītības standarta mērķu sasniegšanu.
 • Izglītības un kultūras nozaru saskaņota rīcība.
 • Vietējā atbildība un piederības apziņas veicināšana.

Vairāk informācijas Latvijas skolas somas mājaslapā