Programmas vadītāja Gunta Ābele

2019. gada janvāris liels notikums mūsu skolas dzīvē – tika rastas telpas skolas  muzejamun uzsākti tā iekārtošanas darbi.

Jaunizveidotā skolas muzeja uzdevums ir ne tikai attainot vēsturiskos skolas dzīves periodus laika posmā 1961.-2019., bet arī krāt nozīmīgo šodienas brīžu liecības nākotnei.

Darbība skolas muzeja pulciņā palīdz katrā no mums ieaudzināt piederības sajūtu savai skolai, savai pilsētai, savai valstij.

Skolas Muzeja Motto: “TU ESI LATVIJA. Apzināt, atrast, izpētīt, saglabāt!”

Skolas muzeja pulciņā skolēni var sevi radoši bagātināt estētiskā, garīgā un patriotiskā jomā, popularizēt skolas tradīcijas un simbolus, paplašināt savu redzesloku, attīstīt pētīšanas, izzināšanas prasmes, kā arī akcentēt garīgās vērtības un ieinteresēt savus skolas biedrus, vecākus skolas vēstures apzināšanā.

Tiek veidotas prasmes vākt krājumu, analizēt, komplektēt un apgūt kolektīva darba iemaņas.

Ikdienas darbā nepieciešams  attīstīt radošo domāšanu,  pielietot digitālas metodes materiālu komplektēšanā, kā arī apgūt tematisku  izstāžu veidošanas prasmes.

Muzeja krātuvē ir sasignēti daudzu gadu krājumi, liecības.

Kaut arī muzejs visai nesen ieguvis savas telpas un tā darbība aktīvi ir sākusies tikai 2019.gada pavasarī, jau  25.04.2019.  Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju skatē mūsu skolas muzejs saņēma augstu novērtējumu.

„Rīgas Skolēnu pils” Svētku zālē apbalvošanas ceremonijā tika svinīgi izsniegti Metodiskā centra Diplomi un Pateicības.