Erudītu kluba ideja ir trenēt skolēnu domāšanas sistēmu, uzdodot dažādas sarežģītības pakāpes jautājumus un uzdevumus. Pasaules izzināšanas process aizsākas tieši ar jautājuma uzdošanu: kas tas ir? kāpēc? priekš kam? utt. Cilvēks caur jautājumiem un atbildēm iepazīst pasauli, iemācas spriest par dažādiem procesiem, to mijiedarbību un likumsakarībām. Kluba dalībnieki, meklējot atbildes un risinot uzdevumus, paplašinās savu redzesloku gan eksakto, gan humanitāro, gan sociālo zinātņu joma. Atbilžu meklēšana palīdzēs skolēniem veidot savu domāšanas metodiku: attīstīs kritisku domāšanu, iemācīs domāt plašāk un elastīgāk, atbrīvojoties no stereotipiem. Komandu darbs palīdzēs apgūt tādas prasmes kā komunikācija un sadarbība, lēmumu analīze un to pieņemšana, līderība un atbildība, attīstīs efektīvas spriešanas prasmes. Iegūtas iemaņas un prasmes palīdzēs labāk apgūt skolas mācību vielu, veidojot pozitīvu attieksmi pret mācību priekšmetiem un mācību procesu, kā arī sekmīgi dzīvot un strādāt 21.gs.