Rīgas 53. vidusskola dibināta 1961. gada 1. septembrī.

Skola atrodas Pārdaugavā, Āgenskalnā, bet Kalnciema un Melnsila ielas savieno skolu ar tuvākiem un tālākiem mikrorajoniem. Gadi iet – jau absolvējušo skolēnu bērni un mazbērni mācās mūsu izglītības iestādē. Tas nozīme, ka konkurences apstākļos skola turpina sniegt atbilstošas mainīgajai videi zināšanas un prasmes.

Skolas bagātas tradīcijas veicina mazākumtautību bērnu integrēšanos Latvijas sabiedrībā.

Skolas darbinieki vienmēr rūpējas par skolēnam drošu un draudzīgu vidi. Tāpēc skolā var justies kā mājās.

Skolas pedagogi regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību, piedaloties dažādās tālākizglītības programmās un projektos, izstrādā mācību metodiskos materiālus.

Skola vienmēr laipni aicina visus skolēnus, kuri grib kļūt par vispusīgi izglītotiem, drošiem un veiksmīgiem cilvēkiem mūsdienu sabiedrībā.